Houston, TX Condos for Sale

1275 Post Oak Lane S 2502
Houston, Texas
 • 8,689 SqFt
3433 Westheimer Road 201
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 5.1 Baths
 • 7,582 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-8W
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,236 SqFt
2121 Kirby Drive 19SW
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 6,895 SqFt
1000 Uptown Park Boulevard 262
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 5,569 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-8E
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,196 SqFt
2419 Mimosa Street 801
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 4,210 SqFt
2419 Mimosa Street 804
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,859 SqFt
1409 Post Oak Boulevard 2601
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 4.1 Baths
 • 9,503 SqFt
3433 Westheimer Road 1603
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 5,406 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-7W
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4 Baths
 • 4,346 SqFt
4521 San Felipe Street 2801
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 5,500 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-7E
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,919 SqFt
6017 Memorial Drive 704
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 4,402 SqFt
5010 Longmont Drive PH-5
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,378 SqFt
4521 San Felipe Street PH-2802
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,817 SqFt
2323 SAN FELIPE Street 1102
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,257 SqFt
5656 San Felipe Street 1602
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 3,444 SqFt