Houston, TX Condos for Sale

1275 Post Oak Lane S 2502
Houston, Texas
 • 8,689 SqFt
101 Westcott Street 2001
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 4.1 Baths
 • 7,156 SqFt
1275 Post Oak Lane S 1001
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 4,647 SqFt
2419 Mimosa Street 801
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 4,210 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-8W
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 4,000 SqFt
2419 Mimosa Street 804
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,859 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-8E
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,464 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-7W
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4 Baths
 • 4,346 SqFt
2240 Mimosa Drive PH-7E
Houston, Texas
 • 4 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,919 SqFt
5656 San Felipe Street 1702
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 3,444 SqFt
2323 San Felipe 1102
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,257 SqFt
2323 San Felipe 1201
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4.1 Baths
 • 4,182 SqFt
5656 San Felipe Street 1703
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,525 SqFt
2121 Kirby Drive 32S
Houston, Texas
 • 2 Beds
 • 3.2 Baths
 • 6,224 SqFt
1711 Allen Parkway 3303
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
5656 San Felipe Street 1603
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,525 SqFt
5656 San Felipe Street 1601
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 3.1 Baths
 • 3,067 SqFt
3433 Westheimer Road 1403
Houston, Texas
 • 3 Beds
 • 4 Baths
 • 3,740 SqFt